venture-capital

تحقق رویا های غیر ممکن 

با پیوستن به خانواده

سرمایه گذاری خطر پذیر

 

شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

فناوری آرمانی
1397/10/15

فراخوان تأدیه 30 درصد مبلغ اسمی واحدهای صندوق ...

سرمایه گذاری خطر پذیر
https://www.ucan.ir
1397/10/10

گفت‌وگوی ویژه‌ با محمودرضا خواجه‌ نصیری ، مدیر...

استارتآپ
1397/10/4

پنل تامین منابع مالی استارتپ ها در سال 1398

FaraBourse VentureCapital