شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

استارت-آپ

 

 

صندوق-سرمایه گذاری- جسورانه

اینجا جای مکث نیست

با حداکثر سرعت ممکن حرکت می کنید

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

یلدای وی سی آرمانی
1397/9/26

یلدای کارآفرینان 97

سرمایه گذاری
1397/8/30

سرمایه گذاری صندوق جسورانه آرمانی بر روی استار...

IMBCO
https://shanbemag.ir
1397/8/29

صندوق جسورانه آرمانی رقیب جدی برای تمام استارت...

FaraBourse VentureCapital